V súčasnosti vykonávame pravidelnú údržbu.
Obchod bude prístupný v čo najkratšom čase.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na tel. čísle 0918 632 237 alebo mailom na info@fancypresents.sk